โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ http://pcubankho.siam2web.com/

 

 

 

  

 

 วิสัยทัศน์

ที่ทำงานน่าอยู่ 

มุ่งสู่มาตรฐาน

บริการแบบองค์รวม

มีส่วนร่วมทุกภาคี

                                เพื่อสุขภาพดีที่ยั่งยืน                               

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป 

                ๏หมู่บ้านรับผิดชอบ 12 หมู่บ้าน 
                ๏จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 10,547คน 
                ๏จำนวน 2,098 หลังคาเรือน
                ๏จำนวนโรงเรียน 5  โรง
                ๏จำนวนอสม. 181 คน 


                
 

          ปิรามิดประชากร รพ.สต.บ้านค้อ
 
 
 
 

 

แผนที่เขตรับผิดชอบ

 
 
 
 
 
  
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
นักวิชาการสาธารณสุข  ชาย 1 หญิง 3
 พยาบาลวิชาชีพ  1
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านค้อ

 
 
นางวงศพัทธ์  ศรีสุพรรณบุตร
ตำแหน่ง นักวาชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาการ ผอ.รพ.สต.บ้านค้อ
 
 
            นางลำบล  ผลบุญ
 
                      ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
 

นายมนูญ  ตาบุดดา

     ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

   

  

นางพรทิพย์  ขุนจันทร์

     ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

 

 

 

 นางพนิดา  รัตนศรี

  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 

 

 นส.อรุณี  ข้อยุ่น

     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

  

  

 

 

 

   

 โรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ

หมุ่ที่ 2 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

tel.043452090

pcu04261@gmail.com

 

   

 

GoogleAdvertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 9,273 Today: 2 PageView/Month: 62

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...